Kalendář letů

Tento kalendář obsahuje seznam veřejných letů. Pokud máte palubní lístek na veřejnou vzduchoplavbu balonem Viktoria, vyberte si ze seznamu nejpříhodnější let a obsaďte si svá místa na palubě. Kalendář je průběžně aktualizován a doplňován o nové termíny, proto nepropadejte panice, pokud Vám žádný termín uvedený níže nevyhovuje, určitě se nějaký vhodný záhy objeví.

Vážení pasažéři, měli jsme dobrý zvyk vždy na apríla vypsat termíny prvních letů a začít tak postupně letovou sezónu. Vzhledem k panující situaci a nařízením vlády to bohužel nedává valného smyslu, porotože s opakovaným prodlužovaním zákazů nelze predikovat, kdy se život vrátí aledpoň částečně k normálu a létání nám umožní.
Nicméně vězte, že na létání už jsme plně připraveni, ba dokonce se jej po zimní přestávce už nemůžeme dočkat, takže jakmile to situace dovolí, termíny se tu obratem objeví a vyrazíme s Vámi k oblakům. V rouškách či bez nich.
Zatím přejeme pevné zdraví a velkou trpělivost.

Pokud máte poukázku na soukromý let, tento kalendář není určen pro vás. Prosíme, abyste nás kontaktovali – společně naplánujeme váš let podle vašich představ.

Kalendář veřejných letů

Datum Čas srazu Místo Obsazeno/
Kapacita
Obsadit

Pokud se obsadí méně než 3 místa, let se ruší. V takovém případě budou pasažéři, kteří si v něm obsadili místa, informováni a mohou si vybrat jiný let.