O létání balonem a o balonu Viktoria

Počasí

Balonové létání je velmi závislé na počasí. Protože balon je unášen větrem a nemá žádný vlastní pohon, je třeba obezřetně hlídat meteorologické podmínky, ve kterých lze létat. Balon nemůže létat (resp. let by se mohl stát nebezpečným) v silném větru, v termickém proudění (proto balony létají vždy jen brzy ráno a večer, s výjimkou zimního období, kdy lze létat celodenně), pochopitelně též v dešti či sněžení.

Počasí sledujeme mj. na webech ČHMÚ nebo Winguru.

Vzhledem k častým dotazům jsme připravili podrobnější vysvětlení o vhodném a nevhodném počasí pro let balonem.

Co na sebe?

Z faktu, že vzlétáme pouze za příhodných podmínek a balon je unášen větrem, plyne jeden důležitý závěr: v koši balonu nefouká ani tam není větší zima, než na zemi. Proto není třeba žádná speciální výstroj ani teplé oblečení, stačí pevnější boty a vůbec vybavení jako na výlet do přírody.

Na druhou stranu je dobré nepodcenit, že lety se konají v ne tak docela typickou denní dobu. Brzy ráno bývá pochopitelně ještě chladno a znatelný pokles teploty se soumrakem, krátce po přistání večerního letu, také dokáže překvapit. Pasažéři vyšších postav pak možná ocení pokrývku hlavy, neboť balonový hořák je skutečně výkonný, a ač plamen směřuje vzhůru, přesto dokáže zahřát.

Jak se balon řídí?

Myslíte, že balon nelze řídit? Není to úplně tak. Balon lze řídit ve směru vertikálním. Když se hořákem zatopí, balon stoupá, když se netopí nebo se dokonce teplý vzduch vypouští, balon klesá. Díky stoupání a klesání může balon využívat různé směry větru v různých výškách. Divili byste se, jak velké rozdíly ve směrech větru v různých výškách panují. Tímto lze do značné míry ovlivnit směr letu balonu.

A pytle s pískem? Ty sice náš balon má, ale slouží k jiným účelům. Písek se používá k řízení výšky letu plynových balonů, zatímco my létáme balonem horkovzdušným.

Bezpečnost

Hlavní starostí při všem okolo provozu balonu je bezpečnost. Začíná to už výrobou. Ta je provedena na profesionální úrovni v továrně na balóny Kubíček a vztahují se na ni stejné předpisy jako u každého jiného výrobce letadel. Balon je registrován v Leteckém rejstříku ČR a musí mít platné Osvědčení o letové způsobilosti. Při provozu je pak pravidelně po roce či 100 letových hodinách kontrolován přímo výrobcem.

Pilot, aby mohl vůbec vzlétnout neřku-li vozit pasažéry, musí mít pilotní licenci, tedy něco jako "řidičák" na balon. Získat licenci znamená podrobit se teoretickým a praktickým zkouškám a následně ještě nalétat předepsaný počet hodin. Kromě ovládání balonu musí znát meteorologii, letecké předpisy, ovládat komunikaci s letištní věží a další a další věci.

Za bezpečnost letu je vždy odpovědný pilot. Nezlobte se, prosím, když let odmítne, je to jen a jen z důvodů vaší bezpečnosti. Možná vás odmítnutím letu uchránil od nepříjemného nebo dokonce nebezpečného zážitku.

Obzvláště choulostivou záležitostí jsou pak lety nad velkými městy (např. nad Brnem). Jsou možné jen za příznivých podmínek. Nemějte tedy, prosím, pilotovi za zlé, když takový let nelze uskutečnit. Udělá vše pro to, aby se vydařil příště.

Děti v balonu

Letu se může účastnit dítě od výšky 130 cm.

Malé děti, které ještě nevidí přes hranu koše, důrazně nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů s sebou brát. Nudící se dítě, dožadující se výhledu z náruče rodiče nevede ke klidu a pohodě na palubě, o možných rizicích nemluvě.